sobota, 13 Kwi 2024

Szanowni Klienci!


W związku ze zmianą systemu bankowości internetowej - Internet banking, wykonywanie operacji w obecnym systemie (CUI) będzie możliwe do godz. 12.00 w dniu 30 października 2020 r. (piątek).

Do tej daty prosimy o wydrukowanie i pozostawienie sobie do wglądu historii operacji na rachunku, ponieważ nie będzie ona widoczna w nowym systemie. W późniejszym czasie wyciągi oraz historia operacji będzie możliwa również do uzyskania w placówkach Banku w formie papierowej.

Uwaga! Prosimy o wstrzymanie się ze składaniem zleceń stałych oraz przelewów z datą przyszłą, których termin płatności wypada po dniu 29 października 2020 r.

Nowa usługa bankowości internetowej będzie dostępna od godz. 8:00 w dniu 2 listopada 2020 r. (poniedziałek).

Informujemy, że środkami dostępu do nowego systemu bankowości internetowej będą identyfikator oraz hasło, natomiast autoryzacja transakcji płatniczej będzie odbywać poprzez aplikację mobliną/ SMS.

Dotychczasowy identyfikator zostanie zachowany, natomiast hasła po wdrożeniu nowego systemu stracą ważność.

Zapraszamy do placówek Banku po odbiór hasła do nowej bankowości internetowej!