sobota, 30 Wrz 2023

Podstawowy Rachunek Płatniczy

  • Produkt dla klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej
  • Rachunek płatniczy dostępny dla osób od 13. roku życia
  • Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego
  • Brak możliwości skorzystania z kredytu odnawialnego
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wydanie karty
  • 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
  • 0 zł za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących polecenie przelewu „standardowego" lub zlecenie stałe

Wniosek do pobrania:

- wniosek w formacie pdf: Podstawowy_Rachunek_Platniczy_wniosek.pdf
- wniosek w formacie doc: Podstawowy_Rachunek_Platniczy_wniosek.doc

 

Przenoszenie Rachunku Płatniczego

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego na podstawie otrzymanego upoważnienia i wniosku.