piątek, 31 Mar 2023
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2022 r.
              

1. Suma bilansowa 97 065 858,58 zł
2. Depozyty ogółem 85 991 699,61 zł
3. Kredyty ogółem 52 561 131,99 zł
4. Wynik działalności bankowej 3 034 209,13 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 1 950 148,33 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 1 103 029,58 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 999 933,58 zł
8. Fundusze własne netto 8 260 259,49 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 21,23%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 1,86%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 15,03%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej