piątek, 23 Lut 2024
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a i 111b Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2023 r.
              

1. Suma bilansowa 107 680 804,62 zł
2. Depozyty ogółem 93 351 028,16 zł
3. Kredyty ogółem 52 419 648,53 zł
4. Wynik działalności bankowej 3 827 759,94 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 2 054 533,17 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 1 888 885,78 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 1 723 031,78 zł
8. Fundusze własne netto 10 752 154,54 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 28,00%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 3,15%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 18,89%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej