środa, 06 Lip 2022
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     31.12.2021 r.
              

1. Suma bilansowa 113 623 461,85 zł
2. Depozyty ogółem 103 675 894,33 zł
3. Kredyty ogółem 53 567 665,08 zł
4. Wynik działalności bankowej 3 067 435,32 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 2 816 009,73 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 483 308,48 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 441 539,48 zł
8. Fundusze własne netto 7 689 193,67 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 4,93%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 0,39%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 14,08%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej