sobota, 30 Wrz 2023
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2022r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2022r.


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2021r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2021r.


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2020r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2020r.


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2019r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2019r.

 


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2018r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2018r.

 


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2017r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2017r.

 


Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2016r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2016r.