sobota, 13 Kwi 2024
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a i 111b Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony


Władze Banku

Skład Zarządu i Rady Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 

ZARZĄD

1. Śliwińska-Prokop  Ewelina -   Prezes Zarządu  BS
2. Weberman Alicja -   I Wiceprezes Zarządu BS
3. Mróz Anna -   II Wiceprezes Zarządu BS (Dyrektor O/Kraśniczyn)

 

 

    

 

                   

 RADA NADZORCZA

1. Adam Grzesiuk -   Przewodniczący Rady Nadzorczej BS
2. Józef Mantyka -   Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS
3. Barbara Kozaczuk -   Sekretarz Rady Nadzorczej BS
4. Mariusz Łaszkiewicz -   Członek Prezydium Rady Nadzorczej BS
5. Ryszard Buk -   Członek Rady Nadzorczej BS
6. Jan Kowalczuk -   Członek Rady Nadzorczej BS
7. Zdzisław Lachowski -   Członek Rady Nadzorczej BS
8. Adam Mendel -   Członek Rady Nadzorczej BS
9. Mirosław Penkała -   Członek Rady Nadzorczej BS
10. Sławomir Szwed -   Członek Rady Nadzorczej BS