piątek, 23 Lut 2024
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a i 111b Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Działalność

- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych ,
- przyjmowanie i obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, które posiadają gwarancję BFG,
- usługi rozliczeń internetowych dla jednostek gospodarczych, rolników, samorządów i osób prywatnych,
- udzielanie kredytów dla wszystkich grup społecznych w tym rolniczych z dopłatami do odsetek przez AR i MR ,
- wydawanie kart płatniczych międzynarodowych VISA oraz kart własnych ,
- prowadzi skupu i sprzedaż walut wymienialnych oraz wartości dewizowych,
- przyjmowanie wszystkich wpłat na rachunki w innych bankach,
- wypłaty z sieci bankomatów w swoich placówkach,
- praca w czasie rzeczywistym w systemie Elixir.