sobota, 13 Kwi 2024
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a i 111b Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Historia Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach rozpoczął działalność od 1 styczna 1952 r. pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Rakołupach z siedzibą w Leśniowicach .
Pierwszy Zarząd Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rakołupach  z siedzibą w Leśniowicach stanowili :  Michał Czyż   - Przewodniczący , Jan Gierczak  i Bronisław Kapłan – zastępcy, Stanisław Król i Helena Szal – Członkowie.
Placówka na przestrzeni lat swej działalności przyjmowała  różne nazwy  i formy działania Na początku była to Gminna Kasa Spółdzielcza , następnie Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa , Kasa Spółdzielcza , by wreszcie w wyniku Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 maja 1970 r. – przyjąć obowiązującą do dnia dzisiejszego nazwę „ Bank Spółdzielczy w Leśniowicach”.
Pierwszą siedzibą Gminnej Kasy Spółdzielczej były dwa małe pomieszczenia wynajęte od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska ” w Leśniowicach.
W roku 1964 staraniem Zarządu Kasy Spółdzielczej został  oddany do użytku własny budynek Kasy  a w roku 1988 już jako Bank Spółdzielczy przeniesiono się do nowego, obszerniejszego budynku , który do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę Banku.
W 1998 roku nastąpiło połączenie Banków Spółdzielczych w Dorohusku, Kraśniczynie i Żmudzi a w roku 2001 Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej z Bankiem Spółdzielczym w Leśniowicach na bazie których funkcjonują oddziały BS w Leśniowicach.
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.