sobota, 13 Kwi 2024

Rachunki wirtualne (płatności masowe)


Opis usługi:

Usługa dedykowana jest dla odbiorców dużej ilości wpłat masowych. Pozwala na sprawne zarządzanie płatnościami dłużników poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie.

Dla kogo przeznaczona jest ta usługa:

Nabywcami tej usługi mogą być:
• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
które ze względu na specyfikę swojej działalności otrzymują dużą ilość płatności o regularnym charakterze.
Warunkiem uruchomienia usługi jest posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku oraz korzystanie z bankowości internetowej CUI.

Jak to działa ?

Klient pobiera z bankowości internetowej CUI plik z wyciągiem, w formacie XML,Liniowym,MT942 lub MT942/Multicashe , który zostaje zaczytany do systemu finansowo-księgowego i następuje automatyczne rozksięgowanie wszystkich pozycji bez konieczności ręcznego rozksięgowywania.

Korzyści:

• skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników pozwalające na oszczędność czasu dzięki możliwości automatycznego wczytywania informacji o wpływach we własnym systemie księgowym z plików generowanych w CUI;
•  wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji;
•  szybka identyfikacja zaległych płatności;
•  minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności;
•  pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
•  przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów;
•  obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych;
•  generowanie raportów zbiorczych lub dla indywidualnego rachunku wirtualnego;