sobota, 28 Sty 2023

Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista)

Dla kogo?

Rachunek płatny na każde żądanie (avista) przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie
Potwierdzenie posiadania rachunku avista stanowi książeczka oszczędnościowa

Korzyści


Posiadanie takiego rachunku dla osób fizycznych umożliwia:
- Gromadzenie środków pieniężnych,
- Brak konieczności stałych wpływów na rachunek,
- Pozwala na przeprowadzanie rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- Prowadzenie rachunku całkowicie bezpłatne.

 

Odsetki

Bank stosuje kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku avista na koniec kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku avista.

Niezbędne dokumenty:

- Dowód osobisty.

Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej informacji na stronie http://bfg.pl.