niedziela, 17 Paź 2021
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2021 r.
              

1. Suma bilansowa 95 543 286,39 zł
2. Depozyty ogółem 86 180 943,92 zł
3. Kredyty ogółem 51 782 985,20 zł
4. Wynik działalności bankowej 1 392 463,14 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 1 351 537,43 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 141 427,31 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 128 402,31 zł
8. Fundusze własne netto 7 657 799,38 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 3,02%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 0,28%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 14,57%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej