niedziela, 17 Paź 2021
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony


Władze Banku

Skład Zarządu i Rady Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 

ZARZĄD

1. Śliwińska-Prokop  Ewelina  -   Prezes Zarządu  BS

2. Weberman Alicja                 -   I Wiceprezes Zarządu BS

3. Mróz Anna                           -   II Wiceprezes Zarządu BS (Dyrektor O/Kraśniczyn)

 RADA NADZORCZA

1.  Buk Ryszard                       -   Przewodniczący Rady Nadzorczej BS
2.  Mantyka Józef                   -   Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS
3.  Kozaczuk Barbara              -   Sekretarz Rady Nadzorczej BS
4.  Łaszkiewicz Mariusz           -   Członek Prezydium Rady Nadzorczej BS
5.  Grzesiuk Adam                   -   Członek Rady Nadzorczej BS
6.  Kowalczuk Jan                   -   Członek Rady Nadzorczej BS
7.  Lachowski Zdzisław            -   Członek Rady Nadzorczej BS
8.  Lejman Stanisław               -   Członek Rady Nadzorczej BS
9.  Penkała Mirosław               -   Członek Rady Nadzorczej BS
10.Szwed Sławomir                 -   Członek Rady Nadzorczej BS