wtorek, 20 Paź 2020

Centrum Usług Internetowych

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 96
Zakładki : 6
Odsłon : 429099

Centrum Usług Internetowych – logowanie

 

Klienci Banku Spółdzielczego w Leśniowicach mogą korzystać z dostępu do rachunku bankowego w ramach systemu Centrum Usług Internetowych za pośrednictwem Asseco Poland S.A.  Certyfikat SSL dla stron https://bank.cui.pl , https://cbp.cui.pl wskazujący jako organizację ASSECO POLAND S.A. i jednostkę organizacyjną CUI - jest właściwy.

Logowanie odbywa poprzez przekierowanie na stronę z szyfrowanym połączeniem oraz wyświetlenie jej na nowej karcie przeglądarki.


Strefa logowania :

 

Klienci indywidualni
przejdź do serwisu logowania 

 Uwaga! W przypadku gdy link do serwisu logowania (powyżej) nie działa, należy wpisać w adres przeglądarki: https://cbp.cui.pl


Klienci korporacyjni
przejdź do serwisu logowania

 

 


 

 

Szanowni Państwo,


Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Leśniowicach rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 29.06.2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Leśniowicach otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Leśniowicach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej CUI, na stronie internetowej www.bslesniowice.pl oraz w placówkach Banku.

 

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

 

Bank Spółdzielczy w  Leśniowicach oferuje swoim Klientom  DETALICZNYM  i ”KORPORACYJNYM” usługę CUI (Centrum Usług Internetowych) tzw. Bankowość Internetowa.

 

Korzystanie z usługi bankowości internetowej jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.

 

Z  usługi bankowości internetowej mogą korzystać posiadacze i współposiadacze rachunku, którzy zawrą z Bankiem umowę świadczenia usług za pośrednictwem sieci Internet.


W ramach usługi CUI Użytkownik ma możliwość:

 • uzyskiwania aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku,
 • uzyskania aktualnych informacji o wysokości wolnych środków na rachunku ,
 • dostępu do listy operacji wykonanych przez użytkownika,
 • dostępu do historii salda rachunku za wybrany okres,
 • informacji o lokatach,
 • operowanie na przelewach zwykłych, do ZUS oraz związanych z płatnościami podatków (przeglądanie archiwum przelewów i składanie nowych, import przelewów, raporty)

·         zakładania i edytowania odbiorców,

 • wykonywania operacji:
  • polecenia przelewu (także ZUS, US),
  • planowanie realizacji przelewów w czasie,
  • składanie i zmianę stałych zleceń,
  • zakładania lub likwidowania lokaty,
  • podgląd i wydruk potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • podgląd i wydruk wyciągów z rachunku,
  • zmiany hasła dostępowego.