poniedziałek, 13 Lip 2020

Centrum Usług Internetowych

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 97
Zakładki : 6
Odsłon : 404849
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2016r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2017r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2018r.
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2019 r.
              

1.  Suma bilansowa                                                  64 665 860,86 zł    
2.  Depozyty ogółem                                               55 403 854,34 zł    
3.  Kredyty ogółem                                                  46 153 164,10 zł    
4.  Wynik działalności bankowej                                1 665 219,84 zł    
5.  Koszty działania banku wraz z amortyzacją           1 585 939,24 zł    
6.  Zysk brutto bieżącego roku                                     120 506,84 zł    
7.  Zysk netto bieżącego roku                                        88 755,84 zł    
8.  Fundusze własne netto                                          7 730 349,07 zł    
9.  ROE netto (rentowność kapitałów)                                    2,19%   
10.ROA netto (rentowność aktywów)                                     0,27%   
11.Łączny współczynnik kapitałowy                                      15,28%

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej