wtorek, 19 Mar 2019

Centrum Usług Internetowych

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 80
Zakładki : 6
Odsłon : 326592
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2016r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2017r.
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2018 r.
              

1.  Suma bilansowa                                                  62 321 497,22 zł    
2.  Depozyty ogółem                                               53 113 303,30 zł    
3.  Kredyty ogółem                                                  40 227 803,58 zł    
4.  Wynik działalności bankowej                                1 657 145,13 zł    
5.  Koszty działania banku wraz z amortyzacją         1 629 487,90 zł    
6.  Zysk brutto bieżącego roku                                     106 634,49 zł    
7.  Zysk netto bieżącego roku                                        84 394,49 zł    
8.  Fundusze własne netto                                        7 333 942,94 zł    
9.  ROE netto (rentowność kapitałów)                                    2,13%   
10.ROA netto (rentowność aktywów)                                     0,27%   
11.Współczynnik wypłacalności                                             15,39%

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej