środa, 23 Wrz 2020

Centrum Usług Internetowych

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 94
Zakładki : 6
Odsłon : 423281
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2020 r.
              

1. Suma bilansowa 72 253 837,95 zł
2. Depozyty ogółem 62 883 760,62 zł
3. Kredyty ogółem 48 754 127,32 zł
4. Wynik działalności bankowej 1 567 707,59 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 1 555 029,37 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 190 593,58 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 153 804,58 zł
8. Fundusze własne netto 7 720 048,85 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 3,66%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 0,44%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 14,74%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej